Heart Rotterdam

Het Havenbedrijf is één van economische motoren van Noord-West Europa. Deze toegangspoort tot ons gezamelijke achterland vinden we dan ook overal terug in het Rijnmond gebied. Ook waar je het bedrijf niet zou verwachten: als grondeigenaar of exploitant van gebouwen.

Opdrachtgever Havenbedrijf
Jaar 2018
Producten fotografie, beursstand

Deze functies krijgen tijdens de vastgoedbeurs Provada een podium. Om ontwikkelaars te trekken, nieuwe huurders warm te maken of bedrijven te overtuigen van de bijzondere rol van het Havenbedrijf in het vestigingslkimaat van Nederland.

Heart ontwikkelde voor het Havenbedrijf een stand die ontstaan is als ‘exploded view’ van de kaart de Rotterdamse haven. Zo loopt de bezoeker door de haven heen om op belangrijke plekken extra informatie te krijgen over die plek.

Door te spelen met kleuren, fotografie, vormen en onverwachte hoeken geeft de stand daarnaast van een afstandje het idee van een kade.

Terug naar ons werk